Naše nabídka pro Vás

Nabídka školení, ukázek a výcviku

 1. Seznámení s činností VZS

 2. První pomoc:
  • Základy první pomoci
  • KPR (kardiopulmonální resuscitace)
  • Obvazové techniky
  • První pomoc improvizovanými prostředky
  • Použití speciálních pomůcek: - vakuové dlahy, Sked, krční límce, páteřové lehátko - Ferno

 3. Záchrana tonoucího:
  • Dopomoc unavenému plavci a záchrana tonoucího
  • Speciální plavecká průprava
  • Použití pomůcek pro záchranu tonoucího
  • Použití obranných chvatů
  • Záchrana tonoucího z plavidla - veslice, surf, raft, motorový člun

 4. Vodácký výcvik:
  • Ovládání plavidel
  • Bezpečnost a záchrana na tekoucí a stojaté vodě

 5. Potápění:
  • Materiál pro potápění a jeho použití
  • Potápění na nádech

 6. Lezecká technika:
  • Lezecký materiál a jeho použití
  • Základy lezecké techniky
  • Nízké lanové aktivity

 7. Maskování poranění:
  • Realistické maskování raněných kvalifikovanými maskéry ČČK
  • Vhodné na cvičení a soutěže v poskytování první pomoci
  • Pro názornost a zpestření výuky

 8. Po dohodě lze naplánovat komplexnější program např. pro adaptační kurzy, školní výlety, tábory a soustředění. Rozsah a cena provedených školení, ukázek a výcviku dle dohody.